จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องรายชื่อและการขึ้นบัญ...
Super User
อ่านต่อ>>>
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบ...
Super User
อ่านต่อ>>>
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข...
Super User
อ่านต่อ>>>
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบ...
Super User
อ่านต่อ>>>
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
Super User
อ่านต่อ>>>
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องรายชื่อและการขึ้นบัญ...
Super User
อ่านต่อ>>>
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ...
Super User
อ่านต่อ>>>
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้...
Super User
อ่านต่อ>>>
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการตลาดปร...
Super Userประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
อ่านต่อ>>>
กิจกรรมขยะอันตรายแลกน้ำยาล้างจานและจัดตั้งจุดทิ้งข...
Super Userกิจกรรมขยะอันตรายแลกน้ำยาล้างจานและจัดตั้งจุดทิ้งขยะอันตราย
อ่านต่อ>>>
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะอันตราย...
Super Userกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะอันตราย
อ่านต่อ>>>
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการจังหวัดสะอาด พ.ศ.๒...
Super Userประมวลภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการจังหวัดสะอาด พ.ศ.๒๕๖๐
อ่านต่อ>>>
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประ...
Super User
อ่านต่อ>>>
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
Super User
อ่านต่อ>>>
ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่...
Super Userประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่
อ่านต่อ>>>
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรป...
Super Userประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่านต่อ>>>
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ...
Super User
อ่านต่อ>>>
ประกาศใช้แผนป้องกันทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564...
Super User
อ่านต่อ>>>
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...
Super User
อ่านต่อ>>>
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักง...
Super Userรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
อ่านต่อ>>>
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ...
Super Userร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
อ่านต่อ>>>
ออกติดป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมปักธงแดงตามจุดอันตราย ...
Super Userออกติดป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมปักธงแดงตามจุดอันตราย เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อ่านต่อ>>>
มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด...
Super Userมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
อ่านต่อ>>>
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
Super Userวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ่านต่อ>>>

มุมความรู้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

เอกสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

เอกสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการบริการของรัฐสำหรับคนพิการผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลเมืองนะ สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วหาก
ท่านต้องการติดต่อ โทรศัพท์สำนักงาน 053-045082-3 โทรสาร 053-045087
โทรศัพท์มือถือสำนักงาน 080-135-9779
โทรศัพท์มือถือ เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946

เกบภาษ
1300
เตอนภยรายวน

ยง

ยุงลายเดินสายอาละวาด แพร่ระบาด
"ไข้เลือดออก"
hot
ไข้เลือดออก เป็นโรคอันตรายที่เราต้อง
ระวังกันให้ดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน เพราะเป็นช่วงที่ยุงลายแมลงร้าย ซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้  เลือดออกชุกชุมที่สุด
 อ่านต่อ>>>  

hfmd

โรคมือเท้าปากเปื่อย Hand foot mouth syndrome 
ป็นโรคทมักพบการติดเชื้อในกลุ่มทารกและเด็กเล็ก แต่บางรายจะมีอาการรุนแรง ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่มีการติดเชื้อ โรค HFMD ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอายุต่ำกว่า 5 ปี มีอาการไข้ร่วมกับตุ่มเล็กๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก อ่านต่อ>>>

       
20050709132457

วิธีสังเกตลักษณะของเห็ดที่มีพิษHOT

เห็ดพิษ
เห็ดรับประทานได้
1. ส่วนใหญ่เจริญงอกงามในป่า
1. ส่วนใหญ่เจริญในทุ่งหญ้า
2. ก้านสูง ลำต้นโป่งพองออก โดยเฉพาะที่ฐาน กับที่วงแหวนเห็นชัดเจน
2. ก้านสั้น อ้วนป้อมและไม่โป่งพองออก ผิวเรียบไม่ขรุขระ ไม่มีสะเก็ด
3. สีผิวของหมวกมีได้หลายสี เช่น สีมะนาว ถึงสีส้ม สีขาวถึงสีเหลือง
3. สีผิวของหมวกส่วนใหญเป็นสีขาวถึงสีน้ำตาล
4. ผิวของหมวกเห็ดส่วนมากมีเยื่อหุ้มดอกเห็ดเหลืออยู่ในลักษณะที่ดึงออกได้ หรือเป็นสะเก็ดติดอยู่
4. ผิวของหมวกเห็ดเรียบจนถึงเป็นเส้นใยและ เหมือนถูกกดจนเป็นแผ่นบาง ๆ ดึงออกยาก
5. ครีบแยกออกจากกันชัดเจน มักมีสีขาว บางชนิดสีแดงหรือสีเขียวอมเหลือง
5. ครีบแยกออกจากกัน ในระยะแรกเป็นสีชมพู แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
6. สปอร์ใหญ่มีสีขาวหรือสีอ่อน มีลักษณะใส ๆ รูปไข่กว้าง
6. สปอร์สีน้ำตาลอมม่วงแก่รูปกระสวยกว้าง
 การนำมาทดสอบพิษด้วยการต้มรวมกับข้าวสาร ช้อนเงิน หรือหัวหอม เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่
        ไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากวิธีดังกล่าวไม่สามารถทดสอบกับเห็ดบางชนิด เช่น เห็ดพิษสกุล Amanita อ่านต่อ>>>
       

Facebook Page

หนังสือท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานราชการ

Linkที่น่าสนใจ

tkc        
                 

น้ำมันวันนี้

 

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

 
1475712
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวม
588
995
1583
1467085
20924
36442
1475712
Your IP: 87.250.224.87
Server Time: 2018-03-19 06:23:17