รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ

     วันนี้ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเมืองนะ นำโดย "นายณฐภณ เดชไพรขลา" ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีวันสงกรานต์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ ณ วัดห้วยไส้ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

      เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย ในการให้ความเคารพบุพการี ผู้สูงอายุ และปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ  อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะสังสรรค์กัน อันจะนำมาซึ่งสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

IMG 8067

IMG 8113

IMG 8084

IMG 8121