ค่ายพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กและเยาวชนแก่ครอบครัว

       วันนี้ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ "นายณฐภณ เดชไพรขลา" ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กและเยาวชนแก่ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเทศบาลตำบลเมืองนะ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองนะ, องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล, คณะทำงานเด็กและเยาวชนตำบลเมืองนะ  ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

IMG 8626

IMG 8663

IMG 8638

IMG 8678