อบรม/ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย)

       วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ "นายณฐภณ เดชไพรขลา" ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ อบรม/ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

IMG 8831

IMG 8922

IMG 8883

IMG 8942