วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเมืองนะ นำโดย "นายณฐภณ เดชไพรขลา" ปลัดเทศบาลตำบลเมืองนะ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๐
     โดยมี "นายปวิณ ชำนิประศาสน์" ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ในการปกป้องรักษาเอกราชและผืนแผ่นดินไทย ให้มีความสงบ ร่มเย็น ในครั้งอดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

IMG 9319

IMG 9326

IMG 9332

IMG 9359