ออกติดป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมปักธงแดงตามจุดอันตราย เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
       วันนี้ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ "นายณฐภณ เดชไพรขลา" ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองนะ ออกติดป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมปักธงแดงตามจุดอันตราย เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

S  3203126

S  3203127