ประมวลภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการจังหวัดสะอาด พ.ศ.๒๕๖๐