งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองนะ ร่วมทำกิจกรรมขยะอันตรายแลกน้ำยาล้างจานและจัดตั้งจุดทิ้งขยะอันตรายในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองนะ