หัวข้อ :

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(แบบกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding)

รายละเอียด :  
เอกสารประกอบ :  เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : ๑๓ ก.พ.๒๕๖๑