จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

หัวข้อ :

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ

รายละเอียด :  
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : ๒๑ มิ.ย.๕๙