จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

หัวข้อ : รายงานผลการเปิดซองสอบราคา
รายละเอียด :  
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : ๒๑ ธ.ค.๕๙