จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

หัวข้อ :

ประมูลราคาจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ 

รายละเอียด :  
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : ๘ พ.ค. ๖๐