จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

หัวข้อ : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ                                                
รายละเอียด :                
เอกสารประกอบ :  ประกาศ   บ้านไชยา 2    บ้านหนองเขียว    บ้านห้วยไส้    บ้านอรุโณทัย
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : ๑๗  ก.ค. ๖๐