จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

หัวข้อ :

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอรุโณทัย จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :  
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร ๑ เปิดเอกสาร ๒ เปิดเอกสาร๓ เปิดเอกสาร๔
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : ๑๓ พ.ย.๒๕๖๐