บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง

3 2
   

 

             เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดเล็ก มีแก๊ส กำมะถัน และควันไอน้ำระเหยขึ้นมา มีน้ำไหลตลอดปี น้ำมีอุณหภูมิสูง 70-80 องศาเซลเซียส
บ่อน้ำร้อนตั้งอยู่ในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบริเวณโป่งอ่าง แยก กม. 22 ของถนนเมืองงาย-บ้านนาหวาย
ห่างจากทางแยกประมาณ 2 กิโลเมตร ตรงบริเวณนี้มีนกหลายชนิดชุกชุม
ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร


pa001

pa002

pa003

pa004

pa005

pa006

pa007

pa008

pa009

pa010

pa011

กิจกรรม : 
อาบน้ำแร่ 
ชมพรรณไม้ 
แค้มป์ปิ้ง 
ดูนก

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น