หนองปลาก๊อ

 

ก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 มีขนาดความจุน้ำได้ 49,200 ลบ.ม. เป็นน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำผาชัน มากักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคของชาวบ้านนาหวายรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง 

เส้นทาง
เดินทางจามเทศบาลตำบลเมืองนะออกมาทางทิศเหนือเมื่อถึงสถานีตำรวจภูธรนาหวายเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 2.3 กม. อยู่ด้าวขวามือ

novp1

novp2

novp3

novp4

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น